AANVANG DIENST
10.30 uur
Onze visie - Waar gaan wij voor?
Als Pinkstergemeente Tikvah Culemborg willen wij een christelijke gemeenschap zijn: waarvan de leden, jong en oud, naar anderen omkijken, voor elkaar zorgen, elkaar vooruithelpen, stimuleren het goede te doen en het algemeen belang boven het persoonlijk belang stellen waar mensen zichzelf kunnen zijn, zich thuis voelen en weten dat ze erbij horen die betrokken, actief, dynamisch en zelfbewust is die niet alleen oog heeft voor de noden van de wereld, maar daar ook werkelijk iets in betekent. Voor die gemeenschap is de ontmoeting een belangrijk instrument. Die gemeenschap voldoet aan drie belangrijke eigenschappen:

1. openheid
2. verantwoordelijkheid
3. ruimte

Onze kerkgemeenschap wil een open en gastvrij huis zijn. Dit betekent dat we ons niet door grenzen laten weerhouden. We zoeken naar openingen, mogelijkheden en nieuwe wegen. We willen kansen en talenten benutten en  bruggen slaan tussen mensen en groepen binnen onze gemeente en daarbuiten, naar samenleving en wereld.
Anders gezegd: De Pinkstergemeente Tikvah Culemborg wil een dienstbare kerkgemeenschap zijn, waarin Bijbelse begrippen zoals  liefde, vrede, vergeving, elkaar helpen en recht doen niet slechts loze woorden zijn.


Onze missie - Waar sta ik voor?
Als Pinkstergemeente Tikvah Culemborg zijn wij een christelijke gemeenschap die verbonden is door het geloven in en zoeken naar God. Ons voorbeeld is Jezus Christus en onze wegwijzer c.q. leidraad is de Bijbel. Dit inspireert en motiveert ons. Dit vieren we, dit dragen we uit en we handelen in overeenstemming daarmee. Het vormt mede onze identiteit. Vanuit deze identiteit zijn we dienstbaar aan en betrokken op de wereld om ons heen: dichtbij en ver weg.

VISIE & MISSIE
HOME  |  WIE ZIJN WIJ   I  VISIE & MISSIE  |  AGENDA   |   NIEUW HIER  |  BIJBELSTUDIE  |  SAMENKOMST  |  GIFTEN -ANBI  |  CONTACT  |