VISIE & MISSIE
Missie

De gemeente stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar. Wij willen de verlorenen in deze wereld bereiken met het goede nieuws. We willen ons inzetten om elkaar en onze medemensen te helpen volledig toegewijde volgelingen van Jezus Christus te worden. Daartoe zijn wij bereid onze liefde, onze tijd, ons geld en onze energie in te zetten voor Hem en voor onze medemens.


Visie

We willen een gastvrije gemeente zijn, waar iedereen zich thuis voelt, een gemeente voor jong en oud, en willen de ontmoeting tussen de generaties stimuleren. GeÔnspireerd door Gods Woord en Geest willen wij een gemeente zijn die, binnen een liefdevolle en ontspannen sfeer, mensen aanmoedigt Jezus Christus te kennen en te groeien naar Zijn beeld. We willen hiermee concrete invulling geven aan het grote gebod om God en de mensen lief te hebben (MattheŁs 22:37-40) en de opdracht om het goede nieuws van Jezus bekend te maken (MattheŁs 28:19-20).


Kernwaarden

De kernwaarden van onze gemeente zijn : Geloof, hoop en liefde
-  Het verlossende werk van Jezus Christus staat centraal.
-  De Bijbelse boodschap is hoopvol, relevant en praktisch toepasbaar.
-  Liefdevolle onderlinge relaties stimuleren

Follow us on Social Media
Gebouw boven de HEMA
Oude Vismarkt 7
4101 CA  Culemborg

HOME  |  AVG  |  WIE ZIJN WIJ   I  VISIE & MISSIE  |  AGENDA   | FOTO'S  |  BIJBELSTUDIE  |  SAMENKOMST  |  GIFTEN -ANBI  |  CONTACT  |